Beloningsbeleid

 

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, vacatiegeld of welke materiële vergoeding dan ook. Ze hebben slechts recht op een vergoeding van de in de uitoefening van hun taak in redelijkheid gemaakte kosten (maar doen daarop doorgaans
geen beroep). Bij het uitoefenen van de activiteiten van de stichting (in hoofdzaak het organiseren en uitvoeren van zorgvakanties en de fondsenwerving t.b.v. deze vakanties) is het inschakelen van andere vrijwilligers (zorgverleners) onontbeerlijk. Ook deze andere vrijwilligers krijgen geen materiële vergoeding voor hun werkzaamheden en ook zij hebben slechts recht op een vergoeding van de voor en bij hun activiteit(en) in redelijkheid gemaakte kosten.

 

DSC_4854