Zorg en begeleiding

De zorg, begeleiding en aandacht wordt gegeven door zo’n 35 à 40 kundige en liefdevolle vrijwilligers, die eveneens voor het merendeel afkomstig zijn uit onze gemeente of directe omgeving. Onder hen zijn in ieder geval een arts, verpleegkundigen en gediplomeerde verzorgenden.

Vrijwel alle vrijwilligers hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan in de ‘Nijverdalse’ vakantieweken in Doorn. Een aantal is al veel langer ook actief in soortgelijke vakantieweken in Doorn van een andere stichting en brengt ook die ervaring mee.

Voor iedere vakantieweek is er (door de Beoordelingscommissie) een afstemming nodig tussen de zorgbehoefte van de gasten en de kwalificaties en vaardigheden van de vrijwillige zorgverleners. In de regel zal er een beperking moeten worden aangebracht in het aantal gasten met een volledige zorgbehoefte.

Gasten worden zoveel mogelijk gedurende de hele week gekoppeld aan dezelfde vrijwilliger. Op sommige dagen van de vakantieweek kunnen als extra ‘eendaagse vrijwilligers’ worden ingezet voor een specifieke taak, bijvoorbeeld als rolstoelduwer.

Onze vakantieweken zijn niet alleen voor de gasten, maar ook voor de vrijwillige helpers een feest. Vrijwilligers, bij voorkeur met ervaring in de zorg, kunnen zich opgeven bij Siny van Zanten, tel. 06 15685778, of bij het secretariaat, Parallelweg 18, 7442 EA Nijverdal.   E-mail: zorgvakanties@live.nl.

 

ZHN-2015-A (211)

Ons team bevat ook altijd een aantal jonge zorgverleners (merendeels verpleegkundigen)