Programma en Thema

Het programma
Het programma omvat in ieder geval een gezamenlijke ‘uitdag’ (per bus of per boot) en een dag met vrije keuzes voor uitstapjes (in kleine groepen of individueel). Op de andere dagen zijn er boeiende of verrassende activiteiten in of bij het Rooseveltpaviljoen,  maar er zijn ook steeds voldoende mogelijkheden voor rustmomenten. Op de zondag wordt voor hen die dat wensen een dienst gehouden in de prachtige kerkzaal van het gebouw.

De kerkzaal in het nieuwe huis (Foto augustus 2016)

De kerkzaal in het nieuwe huis

Het avondprogramma in het Rooseveltpaviljoen is afwisselend en wordt ingevuld door (semi-)professionals, de vrijwilligers of de gasten zelf.
Het thema van de vakantieweek
De vakantieweek krijgt doorgaans een thema mee. Het oude F.D. Roosevelthuis werd door de vrijwilligers aan de hand van dat thema uitbundig ‘aangekleed’ en in de meeste programmaonderdelen was het thema terug te vinden.
In de Rotaryperiode waren de thema’s ‘De vier jaargetijden’ en ‘Een reis om  de wereld met het Cruiseschip Roosevelt’.
De door onze stichting in 2013 georganiseerde vakantieweek had als thema ‘Bie oons op de boerderieje’ en de week in 2015 had als thema ‘Studio Roosevelt’.
Omdat voor de vakantie in 2017 gebruik is gemaakt van het nieuwe Rooseveltpaviljoen (als onderdeel van het gebouw Nieuw Hydepark) is afgezien  van extra aankleding van het gebouw. Dat gebouw is namelijk van zichzelf al zo mooi, dat het jammer geweest zou zijn dat door  extra aankleding aan het oog te onttrekken. Bovendien moest er ook rekening mee worden gehouden dat delen van het gebouw door anderen dan de vakantiegasten werden gebruikt.
De aankleding van het gebouw om een thema van de week te onderstrepen zal in de toekomst veel bescheidener zal zijn dan in het vroegere F.D. Roosevelthuis of zelfs helemaal achterwege blijven.
Als thema van de week is in 2017 heel bescheiden ‘Ons nieuwe Roosevelt’ gekozen, zonder daar verder allerlei gerichte programmaonderdelen aan te verbinden. Niemand heeft de extra-aankleding en een uitgewerkt weekthema gemist…