Kosten en Fondsenwerving

De kosten
Het bedrag van de bijdrage van de gasten voor 2015 in het ‘oude’ F.D. Roosevelthuis was per persoon € 635,-. Daarbij kwamen nog de reiskosten van huis naar Doorn v.v., maar de stichting bood collectief busvervoer aan voor € 15,- p.p. (retour).
De huurprijs van het nieuwe Rooseveltpaviljoen (met veel meer comfort en betere voorzieningen) is aanmerkelijk hoger dan van de vorige accommodatie. Omdat de hoogte van de bijdrage van de gasten sterk afhankelijk is van de huurprijs van het paviljoen, ontkwamen we er niet aan ook die bijdrage te verhogen. De verdeelsleutel voor 2017 liet een bedrag zien van ca. € 835,- per deelnemer (waar dan nog de bus van € 15,- bij komt).
Dit bedrag was in vergelijking met soortgelijke vakanties elders -en zeker als wordt gekeken naar wat wij allemaal bieden- nog steeds laag. Maar wij begrepen dat desondanks  zo’n stijging met maar liefst € 200,- per persoon voor veel deelnemers een té grote sprong zou zijn. Daarom nam de stichting voor 2017 de helft van de stijging voor haar rekening en werd de bijdrage voor de vakantieweek inclusief het busvervoer v.v. vastgesteld op € 750,- per deelnemer.
De bijdrage voor 2019 is vastgesteld op € 850,- (inclusief  busvervoer van Nijverdal naar Doorn en weer terug en een annuleringsregeling).

Fondsenwerving
De bijdragen van de gasten zijn bij lange na niet voldoende om de hele achtdaagse vakantieweek te bekostigen.
Het gebruik van het Rooseveltpaviljoen kost meer dan alleen de huurprijs en natuurlijk is ook voor het uitgebreide programma het een en ander nodig.
Het is in de kostenbegroting van essentieel belang dat de zorg geheel belangeloos door vrijwilligers wordt verleend. Deze ca. 35 zorgverleners ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele financiële vergoeding, doorgaans ook niet voor reiskosten. De bestuursleden van de stichting krijgen evenmin een geldelijke vergoeding en zijn bovendien ook allen tijdens de vakantieweek zorgverlener. De bestuurskosten zijn minimaal.

zhn-2015-a-4-kopie

 

Vanuit die positie schroomt de stichting niet de benodigde extra geldmiddelen bijeen te krijgen met eigen acties en het benaderen van sponsors, tot op heden steeds met succes.
Belangrijke sponsorbijdragen werden of worden o.a. ontvangen van het VSB-fonds, het RCAOK, het Nationaal Ouderenfonds, de Rotary Hellendoorn-Nijverdal e.o. en een niet met name te noemen stichting uit Nijverdal.

 

 

DSC_1360

De vogelvoertaarten € 12,50 per stuk

Actie ‘Vogelvoertaarten’
Een eigen actie is de jaarlijkse productie en verkoop in december van fraai opgemaakte en luxe verpakte ‘vogelvoertaarten’. Deze zijn een genoegen voor zowel de vogels als de toeschouwers en zijn ook zeer geschikt als relatiegeschenk of attentie ( in plaats van bijvoorbeeld het gebruikelijke flesje wijn…).