Doelgroep

 

Doelgroep
De stichting richt zich voornamelijk op oudere deelnemers met een zorgbehoefte, bij voorkeur afkomstig uit de gemeente Hellendoorn. Die zorgbehoefte moet voortvloeien uit fysieke beperkingen. We zijn niet ingesteld op gasten met psychische beperkingen, hoewel bijvoorbeeld een lichte vorm van dementie e.d. niet altijd een belemmering voor deelname hoeft te zijn. Dat laatste geldt vooral als de partner ook deelnemer is.

In de praktijk wordt de vakantieweek vaak ‘de Nijverdalweek’ genoemd, om deze te onderscheiden van de vakantieweken, die andere organisaties (het hele jaar door) in het Rooseveltpaviljoen in Doorn houden. Maar natuurlijk zijn de inwoners van andere kernen van de gemeente Hellendoorn even welkom als die uit Nijverdal.  En wil een gast graag gezelschap van een eveneens fysiek beperkte vriend/vriendin of familielid vanuit een andere gemeente, dan kan dat ook. (En indien onverhoopt ooit vanuit de eigen gemeente te weinig deelnemers geselecteerd kunnen worden zal ook buiten de gemeentegrenzen geworven gaan worden).

Wat betreft aangemelde gasten met een grote of zeer specialistische zorgbehoefte is daarbij van belang, dat het aantal acceptaties afhankelijk is van de beschikbaarheid van (hoog) gekwalificeerde vrijwilligers. De inhuur van betaalde zorgverleners wordt daarbij door de stichting slechts als een allerlaatste optie gezien.

Liefdevolle zorg...

Liefdevolle zorg…

De Beoordelingscommissie
Overeenkomstig de statuten van de stichting heeft het bestuur een Beoordelingscommissie ingesteld om de mate van beperking van de kandidaat-deelnemers te beoordelen in relatie tot het doel en de mogelijkheden van de stichting. Die (fysieke) beperking moet dusdanig zijn, dat een gewone georganiseerde vakantie redelijkerwijs niet mogelijk is. De beoordeling dient tevens om de zorgbehoefte van de deelnemers af te stemmen op de (gekwalificeerde) zorgcapaciteit binnen de vrijwilligersgroep.
Bij echtparen en samenwonenden kunnen beiden deelnemen, ook al heeft maar één van hen een zorgbehoefte. De mate van zorgbehoefte is niet van invloed op de door de deelnemers te betalen bijdrage.