Algemeen

Algemeen
Na de organisatie in 2009 en 2011 van twee zeer succesvolle vakantieweken in het F.D. Roosevelthuis in Doorn door de Rotary Hellendoorn-Nijverdal e.o. voor oudere gasten met een zorgbehoefte, zet onze stichting die organisatie voort. In juli 2013 en in juli 2015 is door ons, beide keren voor 42 gasten, een fantastische week neergezet, waarna in juli 2017 een niet minder fantastische week is georganiseerd in het nieuwe Rooseveltpaviljoen. Dit zorghotel, onderdeel van het in 2016 gereedgekomen gebouw Nieuw Hydepark, ligt net als het vroegere (inmiddels afgebroken) F.D. Roosevelthuis op het landgoed Hydepark, maar op een veel mooier gedeelte. Door de moeilijker in te vullen capaciteit van de nieuwe accommodatie telde de in 2017 gehouden vakantie 38 deelnemers.

In 2013 was het thema van de vakantieweek ‘Bie oons op de boerderieje’, in 2015 ‘Studio Roosevelt’ en in  2017 ‘Ons nieuwe Roosevelt’.

Zicht op het prachtige landgoed Hydepark

Zicht op het prachtige landgoed Hydepark

Frequentie
Omdat voorlopig de frequentie van ‘eens per twee jaar’ wordt aangehouden, is de eerstvolgende vakantieweek van zaterdag 29 juni t/m zaterdag 6 juli 2019.